Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

nap
12:07
5924 37c2
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viapiglet piglet
nap
12:06
8332 7aa9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiglet piglet
nap
12:05
5584 06cb
Reposted fromrisky risky viapiglet piglet
nap
12:05
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viapiglet piglet
12:05
8524 e540 500
Reposted fromerial erial viapiglet piglet
nap
12:04
1666 85ea
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiglet piglet
nap
12:04
nap
12:04
2775 eee2 500
Reposted fromfelicka felicka viapiglet piglet
nap
12:04
- I świat się wtedy Pani nie załamał? - Załamał i to kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny podepcze i ruszy dalej..
— Janna Chmielewska
Reposted fromte-quiero te-quiero viapiglet piglet
12:03
6473 03c0
Reposted fromkniepuder kniepuder viapiglet piglet
nap
12:03
4342 9dda 500
Reposted fromrol rol viapiglet piglet
nap
12:02
0693 1902
Reposted fromiamstrong iamstrong viapiglet piglet
nap
12:02
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapiglet piglet
nap
12:02
5751 f12d 500
Reposted fromuoun uoun viapiglet piglet
12:02
8870 e762 500

maheaf:

hurricanes ain’t the happs⛅️

Reposted frompureocean pureocean viapiglet piglet
nap
12:02
1935 b818
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapiglet piglet
nap
12:02
3055 61b8 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viapiglet piglet
nap
12:02
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viapiglet piglet
12:01
3748 6bdf
Reposted fromLauderdak Lauderdak viapiglet piglet
12:01
8778 6903
Reposted frompheebs pheebs viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl